De trainers, docenten en begeleiders van Kick2Move

Bij Kick2Move werken wij met gediplomeerde en ervaren trainers. Maak hier kennis met hen:

Ehsan Momenzadah

Ehsan Momenzadah

Directeur KickSports en Kick2move Docent trainer fysieke en mentale weerbaarheid

Ehsan Momenzadah heeft jaren lang op professioneel niveau gekickbokst en was K1 talent kampioen in het jaar 2006. Naast zijn kickbokscarrière heeft hij verschillende sportstudies gevolgd zoals het CIOS en de ALO.
Momenteel is Ehsan als opleider bij de ALO in Groningen werkzaam en geeft hij lichamelijke opvoeding op het voortgezet onderwijs. Ehsan ziet sport als middel om verschillende fysieke en mentale doelen afhankelijk van de persoonlijke wensen te bewerkstelligen.
Ehsan vindt kickboksen een zeer geschikte sport voor verschillende doelgroepen. “Kickboksen is een sport die je uitdaagt op zowel fysiek als mentaal gebied. Het is een prachtige sport als je het op de juiste wijze aanbiedt.”
Doordat Ehsan Momenzadah onderwijservaring combineert met het trainerschap worden de lessen op een pedagogische en verantwoorde wijze aangeboden. Dit zorgt voor een leuke sfeer en een omgeving waar leren kickboksen en vooruitgang boeken mogelijk wordt gemaakt.
Dr. Remo Mombarg

Dr. Remo Mombarg

Lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport

Remo Mombarg is lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool, lectoraat sportwetenschappen. Remo heeft tevens een aanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), afdeling Orthopedagogiek. Binnen het lectoraat Sportwetenschap houdt hij zich bezig met jeugdsport en bewegingsonderwijs. Hierbij worden studenten van de afdelingen orthopedagogiek en bewegingswetenschappen van de RuG en Academie voor Lichamelijke Opvoeding ingezet om onderzoek te doen naar effectieve (beweeg)interventies om kinderen deel te laten nemen aan de huidige en toekomstige sportmaatschappij. Hierbij wordt ook gekeken naar de relatie met overige leerprestaties. Daarnaast is hij coördinator van de kenniswerkplaats bewegingsonderwijs en motorisch leren. In 1990 studeerde Remo af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Daarna rondde hij zijn studie orthopedagogiek af aan de Rijksuniversiteit van Groningen (1994) en is vervolgens opgeleid tot Gezondheidszorg Psycholoog (2005). In 2007 is hij gepromoveerd aan de afdeling orthopedagogiek met als titel: ‘Hulp op Maat voor leerlingen met leerproblemen in het leerwegondersteunend onderwijs’. De onderzoeksinteresses van Remo zijn motorisch leren van kinderen met en zonder beperking, het effect van bewegingsinterventie op lichamelijke fitheid, fysieke activiteiten, sportdeelname en cognitief functioneren van kinderen in het (speciaal) onderwijs. Daarnaast is Remo landelijk-opleider voor Motorische remedial teachers en als GZ-psycholoog, opleider voor het gebruik van motorische testen (M-ABC & BOT, Pearson). Hij publiceerde tot op heden meer dan 50 vakpublicaties, artikelen en boekhoofdstukken. Daarnaast houdt hij lezingen en geeft hij workshops over het bewegingsonderwijs en de jeugdsport in binnen- en buitenland.
Josiana Vermaning

Josiana Vermaning

Orthopedagoge

EMijn naam is Josiana Vermaning en ik ben 31 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend Mark, zoontje Just en labrador Jules in het mooie Joure, waar ik geboren en getogen ben.
In 2009 ben ik Pedagogische Wetenschappen gaan studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen, waar ik in 2013 afstudeerde met een Master Orthopedagogiek met de specialisatie leer- en gedragsproblemen. Na mijn basisaantekening diagnostiek en werkervaringen in dienstverband op te hebben gedaan, ben ik in 2017 gestart met mijn eigen bedrijf: Jungo Care.
Met Jungo Care probeer ik zorg vol oprechte verbinding en onverdeelde aandacht na te streven, iets waar in mijn ogen een grote behoefte aan is in de huidige (drukke) tijdsgeest. Naast dat wij vanuit Jungo Care weekenden voor kinderen met complexe zorgvragen organiseren, werk ik als POH-GGZ-jeugd voor de huisartsenpraktijken van Joure en Oudehaske.
Ehsan ken ik al geruime tijd, via zijn vrouw die ook in de zorgwereld werkt. Het initiatief van KICKSPORTS omvat mijns inziens een gouden formule. Door ervaringen in theorie en praktijk weet ik dat juist de invalshoek van KICKSPORTS, de manier is om in stagnerende situaties mooie positieve ontwikkelingen te realiseren. De combinatie van sporten, bewegen, toppers van coaches en specialistische zorg op maat doet iets magisch! Dat gaf mij de KICK2Move om mij aan KICKSPORTS te verbinden als orthopedagoog/gedragswetenschapper. Een functie en een bedrijf waar ik trots op ben!
Dewi Verseput

Dewi Verseput

Docent trainer fysieke en mentale weerbaarheid

Dewi is sinds 2019 trainer bij Kick Sports. Hij verzorgt daar de trainingen: kickboksen voor kinderen, kickfit, Crosskick en Jumping fitness. 
Dewi heeft recent zijn bachelor studie op de academie voor lichamelijke opvoeding (ALO) afgerond. En daarnaast heeft hij veel ervaring met fitness en 1 op 1 trainingen. Ook heeft Dewi een prachtige volleybal carrière achter de rug, heeft namelijk 7 jaar lang eredivisie gespeeld.
Stephen Drent

Stephen Drent

Docent trainer fysieke en mentale weerbaarheid

Sinds 2021 trainer bij Kick Sports. Kickfit, crosskick, jumping fitness en 1 op 1 zijn de trainingen die hij verzorgt.
Stèphen is naast trainer bij Kick Sports ook actief als AVO docent op het praktijkonderwijs. Naast zijn bachelor als docent lichamelijke opvoeding heeft Stèphen ook zijn fitness A en fitness B papieren. Door zijn ervaring als docent te koppelen aan de 1 op 1 lessen geeft Stèphen op een pedagogische wijze les.
Jurre van der Meulen

Jurre van der Meulen

Docent trainer fysieke en mentale weerbaarheid

Jurre is trainer bij ons sinds 2022. Jurre is 26 jaar oud en komt uit Groningen. Naast dat Jurre trainer is werkt hij ook als sportdocent op het MBO. Met zijn ervaring als docent gebruikt hij zijn pedagogische kennis bij de 1 op 1 begeleiding. Met zijn bachelor tot docent lichamelijke opvoeding heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van gezondheidssport en buitensport. Zelf is hij actief in de buitensport en in krachttraining middels Crossfit en Fitness.
Robin Kamstra

Robin Kamstra

Docent trainer fysieke en mentale weerbaarheid

Robin is 28 jaar oud (2022) en woont in Leeuwarden. Na verschillende opleidingen te hebben gevolgd (CIOS en ALO) is hij al meer dan 8 jaar actief in de fitness wereld en sinds 2021 actief bij Kick-Sports. Hier verzorgt hij 1 op 1 trainingen en groepslessen zoals Crosskick en KickFit.
Naast krachttraining is hij ook nog actief als voetballer.
Jan Faber

Jan Faber

Docent trainer fysieke en mentale weerbaarheid

Door zijn ervaring in het geven van psychofysieke weerbaarheidstrainingen en het inzetten van sport als middel zorgt hij ervoor dat een ieder op zijn/haar eigen niveau wordt uitgedaagd.
Jan is naast trainer bij Kicksports, Buurtwerker Sport bij Sociaal werk de Kear en actief als voetballer.

Antwoord op vragen...

Voor wie?

Dit programma is uitermate geschikt voor de kwetsbare jongeren die iets te leren hebben op het gebied van weerbaarheid en zelfverdediging. Dit kan natuurlijk voor de basisschoolkinderen en de jongeren van het voortgezet onderwijs en het MBO. Uiteraard wordt het programma qua oefenstof aangepast naar de leerbehoeften en de leeftijd van de deelnemers. 

Waarom Kick2Move?
Het is van groot belang dat jongeren voldoende zelfvertrouwen hebben, een positief zelfbeeld, zichzelf kunnen beschermen en in staat zijn om hun grenzen aan te geven. Dit is niet iets dat jongeren altijd zelfstandig en zonder hulp kunnen. Daarom is het belangrijk dat met name de kwetsbare jongeren op een jonge leeftijd de gelegenheid krijgen om te oefenen met deze vaardigheden. Dit zodat ze op een jonge leeftijd leren om de uitdagingen van onze huidige maatschappij aan te kunnen. Onze huidige maatschappij is namelijk zeer dynamisch en vergt nogal wat van de jongeren. Ze moeten op een jonge leeftijd verschillende besluiten nemen, denk hierbij aan: met wie ga ik om, wat vinden de andere leeftijdsgenoten van mij, ik moet mijn grenzen aangeven maar hoe doe ik dit en hoe zorg ik ervoor dat ik aan de huidige maatschappelijke verwachtingen kan voldoen.

Denk hierbij aan het Nederlanse onderwijsstelsel waarin de jongeren snel in verschillende hokjes worden geplaatst.
En daarnaast is de digitale omgeving van deze jongeren een enorme uitdaging voor ze, hoeveel likes krijg ik wie vind mij online aardig of niet.

Het is niet mogelijk om de jongeren altijd overal bij te helpen. Daarom is het van groot belang dat ze op jonge leeftijd leren opkomen voor zichzelf en kunnen experimenteren in een veilige leeromgeving met de fysieke en mentale weerbaarheid. Het Kick2move traject leert de kwetsbare jongeren om zelf een stap te zetten en indien nodig bepaalde deuren voor zichzelf open te kicken.

Hoe werkt Kick2MOve?
Met behulp van gesprekken en gesimuleerde praktijksituaties waarbij kickboksen als middel wordt ingezet, laten we de jongeren experimenteren met verschillende praktijksituaties die ze ook in hun dagelijks leven zouden kunnen tegenkomen. Kick2move is een programma op maat, de jongeren kunnen in groepen of individueel deelnemen aan dit traject. Het doel is wel om alle jongeren deel te laten nemen met de groepstrainingen. Deze laagdrempelige en praktische wijze biedt de kwetsbare jongeren de gelegenheid om zowel individueel als in groepsverband met hun persoonlijke ontwikkelingen aan de slag te gaan. De doelen en de progressie van deze jongeren worden gemonitord door de betrokken professionals bij dit traject. 

Deze werkwijze zorgt voor verbondenheid bij de jongeren die bij Kick2Move betrokken zijn. Dit is te merken aan de manier hoe ze zich bij ons gedragen en de betrokkenheid van deze doelgroep bij ons. Veel van deze jongeren komen spontaan bij ons langs ook als ze geen afspraak hebben, om huiswerk bij ons te maken en een praatje met ons te maken. Dit is iets wat wij als zeer uniek en bijzonder vinden en hierdoor vinden wij dat Kick2Move iets unieks is voor deze doelgroep.

Wat doen wij?

Kick2Move biedt maatwerk trajecten voor kwetsbare jongeren.
Tijdens deze trajecten leren de jongeren zich letterlijk en figuurlijk door lastige/onprettige situaties heen te trappen. In sommige gevallen starten de jongeren in een groep, en soms ook individueel met als doel om uiteindelijk de geleerde vaardigheden in een complexere situatie (groepstraining) toe te kunnen passen. Deze werkwijze geeft de jongeren de veiligheid om geheel op eigen wijze, maar wel onder begeleiding van een professional te werken aan hun doelen.

De jongeren worden in een veilige leeromgeving uitgedaagd om te oefenen met de vaardigheden waar ze goed in zijn en wat ze nog verder willen ontwikkelen. Per periode staat één thema centraal en de oefeningen sluiten hierbij ook aan. Zie voor de thema’s de vijf vaardigheden.  
Onder andere wordt hierbij kickboksen als middel ingezet. 

Welke theorieën?

Bij Kick2Move wordt gebruik gemaakt van vershillende technieken en modellen.
De achterliggende gedachte van deze modellen is het duurzame karakter van het aanleren van de vaardigheden. Met behulp van deze modellen krijgen de jongeren inzicht in hun eigen functioneren en de vaardigheden hoe ze anders/beter in bepaalde onprettige situaties kunnen opereren. Voor het bewerkstelligen van de hierboven genoemde aspecten zal er gebruikt gemaakt worden van de drie pijlers van het theoretische model van Deci en Ryan, namelijk: Autonomie, competentie en verbondenheid.

Autonomie:

Het is het erg belangrijk dat jongeren zelfstandig een besluit kunnen nemen en ook weten waarom ze dit doen. Autonomie is eigenlijk waardeloos zonder structuur en competenties. De jongeren hebben bepaalde vaardigheden nodig zoals: zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen en een positieve mindset om zelfstandig besluiten te nemen.

Deze vaardigheden krijgen de jongeren tijdens dit traject aangeboden om op een autonome manier te kunnen functioneren. Als de eerste twee pijlers van dit model op een voldoende niveau zijn ontwikkeld, dan zal er ook verbondenheid ontstaan bij de jongeren. Verbondenheid kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Denk hierbij aan meer zelfvertrouwen hebben als jongeren bij een groep zijn, meer plezier hebben/ervaren op school en beter in hun vel zitten.

Golden Circle van Sinek

Naast de zelfdeterminatie theorie zal er ook gebruik gemaakt worden van de golden circle van Sinek. De achterliggende gedachte is om de jongeren met dit model meer vanuit de waarom te laten beredeneren dan de wat. Het is eigenlijk niet belangrijk wat ze doen, alleen als ze weten waarom ze iets doen of bepaald gedrag in bepaalde situaties vertonen. Aan de hand hiervan worden jongeren steeds bewust gemaakt van hun eigen gedrag en hetgeen wat ze echt willen doen/bereiken.

 

Flow Theorie

De Flow theorie is ook een zeer geschikte bron voor de jongeren die moeite hebben om naar school te gaan of uberhapt het huis uit te gaan. Met dit tehoretisch model maken wij deze jongeren bewust van de voor en de nadelen van hun gedrag en proberen wij ze in de Flow te krijgen

wie werken er bij Kick2Move

Bij Kick2Move werken we met professionals.
Al onze medewerkers en trainers hebben een eerste graads onderwijsbevoegdheid.
Daarnaast hebben ze voldoende kennis van sport en de zorg voor specifiek deze doelgroep.
Zo zijn de professionals van Kick2Move zeer goed in staat om de jongeren op een pedagogisch verantwoorde wijze uit te dagen en tools te geven om met de verschillende uitdagingen van onze huidige maatschappij om te gaan.

Meer informatie en contact opnemen

Meer informatie en contact opnemen

Ehsan Momenzadah

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de verdere inhoud van het ons programma en de mogelijkheden, neem dan contact op met Ehsan Momenzadah.

Wij staan u graag te woord!

info@kick2move.nl
Tel; 0641030526

error: Content is protected !!