Kick2Move richt zich op kwetsbare jongeren met het doel deze jongeren weerbaarder te maken.

We leven in een zeer complexe samenleving waarin ontzettend veel gebeurt en waarin een overload aan prikkels bestaat. Zeker voor jongeren!
Zij moeten veel lastige keuzes maken, hebben toenemende prestatiedruk, willen graag ergens bij horen, voelen druk van Social Media en daarbij komt bij sommigen dan ook nog een complexe thuissituatie. Voor enkelen wordt de druk daarmee echt te veel!
Het is van groot belang dat jongeren voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen, een positief zelfbeeld krijgen, zichzelf kunnen beschermen en in staat zijn om hun grenzen aan te geven. Met name kwetsbare jongeren moeten op een jonge leeftijd de gelegenheid krijgen om te oefenen met deze vaardigheden zodat ze leren om de uitdagingen van onze huidige maatschappij op een gezonde manier aan te kunnen.

Iedereen is talentvol,
Als je maar talentvol benaderd wordt!

Dit is een van de uitgangspunten van Kick2Move.
Wij werken met professionals die allemaal een onderwijsbevoegdheid bezitten, en daarnaast veel kennis hebben van de zorg voor specifiek deze doelgroep.
Jongeren worden bij Kick2Move op een verantwoorde wijze uitgedaagd om de maatschappij ‘aan te gaan’
Kwetsbare jongeren worden met behulp van gesprekken en gesimuleerde praktijksituaties geleerd om te experimenteren met verschillende omstandigheden die ze ook in hun dagelijks leven zouden kunnen tegenkomen.
Er worden verschillende middelen en technieken ingezet waaronder ook kickboksen.
Kick2Move is een programma op maat, de jongeren kunnen in groepen of individueel deelnemen aan dit programma. Deze laagdrempelige en praktische werkwijze biedt kwetsbaren jongeren de gelegenheid om zowel individueel als in groepsverband met hun persoonlijke ontwikkelingen aan de slag te gaan.

(Kick2Move is een onderdeel van KickSports)

Antwoord op vragen...

Voor wie?

Dit programma is uitermate geschikt voor de kwetsbare jongeren die iets te leren hebben op het gebied van weerbaarheid en zelfverdediging. Dit kan natuurlijk voor de basisschoolkinderen en de jongeren van het voortgezet onderwijs en het MBO. Uiteraard wordt het programma qua oefenstof aangepast naar de leerbehoeften en de leeftijd van de deelnemers. 

Waarom Kick2Move?
Het is van groot belang dat jongeren voldoende zelfvertrouwen hebben, een positief zelfbeeld, zichzelf kunnen beschermen en in staat zijn om hun grenzen aan te geven. Dit is niet iets dat jongeren altijd zelfstandig en zonder hulp kunnen. Daarom is het belangrijk dat met name de kwetsbare jongeren op een jonge leeftijd de gelegenheid krijgen om te oefenen met deze vaardigheden. Dit zodat ze op een jonge leeftijd leren om de uitdagingen van onze huidige maatschappij aan te kunnen. Onze huidige maatschappij is namelijk zeer dynamisch en vergt nogal wat van de jongeren. Ze moeten op een jonge leeftijd verschillende besluiten nemen, denk hierbij aan: met wie ga ik om, wat vinden de andere leeftijdsgenoten van mij, ik moet mijn grenzen aangeven maar hoe doe ik dit en hoe zorg ik ervoor dat ik aan de huidige maatschappelijke verwachtingen kan voldoen.

Denk hierbij aan het Nederlanse onderwijsstelsel waarin de jongeren snel in verschillende hokjes worden geplaatst.
En daarnaast is de digitale omgeving van deze jongeren een enorme uitdaging voor ze, hoeveel likes krijg ik wie vind mij online aardig of niet.

Het is niet mogelijk om de jongeren altijd overal bij te helpen. Daarom is het van groot belang dat ze op jonge leeftijd leren opkomen voor zichzelf en kunnen experimenteren in een veilige leeromgeving met de fysieke en mentale weerbaarheid. Het Kick2move traject leert de kwetsbare jongeren om zelf een stap te zetten en indien nodig bepaalde deuren voor zichzelf open te kicken.

Hoe werkt Kick2MOve?
Met behulp van gesprekken en gesimuleerde praktijksituaties waarbij kickboksen als middel wordt ingezet, laten we de jongeren experimenteren met verschillende praktijksituaties die ze ook in hun dagelijks leven zouden kunnen tegenkomen. Kick2move is een programma op maat, de jongeren kunnen in groepen of individueel deelnemen aan dit traject. Het doel is wel om alle jongeren deel te laten nemen met de groepstrainingen. Deze laagdrempelige en praktische wijze biedt de kwetsbare jongeren de gelegenheid om zowel individueel als in groepsverband met hun persoonlijke ontwikkelingen aan de slag te gaan. De doelen en de progressie van deze jongeren worden gemonitord door de betrokken professionals bij dit traject. 

Deze werkwijze zorgt voor verbondenheid bij de jongeren die bij Kick2Move betrokken zijn. Dit is te merken aan de manier hoe ze zich bij ons gedragen en de betrokkenheid van deze doelgroep bij ons. Veel van deze jongeren komen spontaan bij ons langs ook als ze geen afspraak hebben, om huiswerk bij ons te maken en een praatje met ons te maken. Dit is iets wat wij als zeer uniek en bijzonder vinden en hierdoor vinden wij dat Kick2Move iets unieks is voor deze doelgroep.

Wat doen wij?

Kick2Move biedt maatwerk trajecten voor kwetsbare jongeren.
Tijdens deze trajecten leren de jongeren zich letterlijk en figuurlijk door lastige/onprettige situaties heen te trappen. In sommige gevallen starten de jongeren in een groep, en soms ook individueel met als doel om uiteindelijk de geleerde vaardigheden in een complexere situatie (groepstraining) toe te kunnen passen. Deze werkwijze geeft de jongeren de veiligheid om geheel op eigen wijze, maar wel onder begeleiding van een professional te werken aan hun doelen.

De jongeren worden in een veilige leeromgeving uitgedaagd om te oefenen met de vaardigheden waar ze goed in zijn en wat ze nog verder willen ontwikkelen. Per periode staat één thema centraal en de oefeningen sluiten hierbij ook aan. Zie voor de thema’s de vijf vaardigheden.  
Onder andere wordt hierbij kickboksen als middel ingezet. 

Welke theorieën?

Bij Kick2Move wordt gebruik gemaakt van vershillende technieken en modellen.
De achterliggende gedachte van deze modellen is het duurzame karakter van het aanleren van de vaardigheden. Met behulp van deze modellen krijgen de jongeren inzicht in hun eigen functioneren en de vaardigheden hoe ze anders/beter in bepaalde onprettige situaties kunnen opereren. Voor het bewerkstelligen van de hierboven genoemde aspecten zal er gebruikt gemaakt worden van de drie pijlers van het theoretische model van Deci en Ryan, namelijk: Autonomie, competentie en verbondenheid.

Autonomie:

Het is het erg belangrijk dat jongeren zelfstandig een besluit kunnen nemen en ook weten waarom ze dit doen. Autonomie is eigenlijk waardeloos zonder structuur en competenties. De jongeren hebben bepaalde vaardigheden nodig zoals: zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen en een positieve mindset om zelfstandig besluiten te nemen.

Deze vaardigheden krijgen de jongeren tijdens dit traject aangeboden om op een autonome manier te kunnen functioneren. Als de eerste twee pijlers van dit model op een voldoende niveau zijn ontwikkeld, dan zal er ook verbondenheid ontstaan bij de jongeren. Verbondenheid kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Denk hierbij aan meer zelfvertrouwen hebben als jongeren bij een groep zijn, meer plezier hebben/ervaren op school en beter in hun vel zitten.

Golden Circle van Sinek

Naast de zelfdeterminatie theorie zal er ook gebruik gemaakt worden van de golden circle van Sinek. De achterliggende gedachte is om de jongeren met dit model meer vanuit de waarom te laten beredeneren dan de wat. Het is eigenlijk niet belangrijk wat ze doen, alleen als ze weten waarom ze iets doen of bepaald gedrag in bepaalde situaties vertonen. Aan de hand hiervan worden jongeren steeds bewust gemaakt van hun eigen gedrag en hetgeen wat ze echt willen doen/bereiken.

 

Flow Theorie

De Flow theorie is ook een zeer geschikte bron voor de jongeren die moeite hebben om naar school te gaan of uberhapt het huis uit te gaan. Met dit tehoretisch model maken wij deze jongeren bewust van de voor en de nadelen van hun gedrag en proberen wij ze in de Flow te krijgen

wie werken er bij Kick2Move

Bij Kick2Move werken we met professionals.
Al onze medewerkers en trainers hebben een eerste graads onderwijsbevoegdheid.
Daarnaast hebben ze voldoende kennis van sport en de zorg voor specifiek deze doelgroep.
Zo zijn de professionals van Kick2Move zeer goed in staat om de jongeren op een pedagogisch verantwoorde wijze uit te dagen en tools te geven om met de verschillende uitdagingen van onze huidige maatschappij om te gaan.

Kick2Move:
Een uniek concept met bijzondere resultaten!

Meer informatie en contact opnemen

Meer informatie en contact opnemen

Ehsan Momenzadah

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de verdere inhoud van het ons programma en de mogelijkheden, neem dan contact op met Ehsan Momenzadah.

Wij staan u graag te woord!

info@kick2move.nl
Tel; 0641030526

error: Content is protected !!